Naar een slimmer internet voor het beroepsonderwijs

Naar een slimmer internet voor het beroepsonderwijs

Het wordt tijd voor een meer verantwoorde, educatieve manier om studenten toegang te geven tot de rijkdom van het internet. Studenten moeten toegang krijgen tot relevante, actuele en begrijpelijke online informatie voor hun beroepsopleiding om hun kennis en vaardigheden beter aan te laten sluiten op de behoeften in de beroepspraktijk. Daarom hebben Stichting Consortium Beroepsonderwijs en technologiebedrijf Wizenoze de handen ineen geslagen en bouwen zij samen aan een slimmer internet voor het beroepsonderwijs, genaamd Web for Classrooms.


Het internet heeft zonder twijfel de wereld veranderd. Het heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we werken, de manier waarop we omgaan met elkaar en hoe we toegang hebben tot informatie. Het internet is een geweldig medium dat de levensstandaard van vele mensen significant kan verbeteren. Iedereen met toegang tot het internet heeft gemakkelijk toegang tot informatie om zichzelf goed te ontwikkelen. Hiermee biedt het internet iedereen gelijke kansen en bevordert het een inclusieve samenleving.

Lees de rest van het artikel ‘Een slimmer internet voor het beroepsonderwijs’ hier.

Het artikel verscheenonlangs via het vaktijdschrift Profiel, JAARGANG 28 | NUMMER 7.

Meer Nieuws

Book a demo

Contactgegevens

Andere informatie