Voor educatieve platformen en uitgeverijen

Consortium Beroepsonderwijs

Digi-info, betrouwbare informatie geselecteerd door AI en vakexperts. Passend bij het leesniveau en lesstof.
Organisatie
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
Locatie
Nederland
Wie gebruikt het?
vmbo, mbo en andere opleiders in het beroepsonderwijs
Hoe werkt het?
Betrouwbare en relevante internetcontent toegespitst op de opleidingseisen. Onder de noemer ‘Digi-Info’ vinden studenten additionele actuele internetinformatie in het ontwikkelgericht materiaal van het Consortium Beroepsonderwijs.

De uitdaging

Consortium wil dat internet een steeds belangrijkere en vernieuwende rol speelt binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dat kampt namelijk met een aantal grote uitdagingen. Studenten gebruiken hun (dure) papieren boeken te weinig, hebben moeite met het lezen van internet-informatie en vinden minder goede aansluiting op de arbeidsmarkt door achterhaald en statisch lesmateriaal. Het gebruik van vrij toegankelijke content op het internet is een aantrekkelijke oplossing.

De oplossing: dynamisch en actueel materiaal

Als antwoord op bovenstaande uitdagingen zijn we in 2018 begonnen met een pilot. Met input van het Consortium en docenten heeft Wizenoze collecties van betrouwbare websites gebouwd. Na succesvolle afronding van de pilot is de Wizenoze technologie geïntegreerd in de Digibib. De integratie stelt de ontwikkelteams van het Consortium in staat om het reeds aanwezige ontwikkelgericht materiaal eenvoudig te vernieuwen en te verrijken. Het Consortium en Wizenoze werken daarbij nauw samen. De Wizenoze curatoren zorgen voor een selectie internetcontent passend bij een specifiek onderwerp, leesniveau en leeftijd. Samen met het Consortium, toetsen zij de bruikbaarheid (o.a. leesniveau) en relevantie (passend binnen de kaders van de opleiding), waarna de ontwikkelteams van het Consortium de content toevoegen. Door een slimme schifting wordt alleen relevante content gepresenteerd. Niet relevante informatie wordt eruit gefilterd.

Eerste resultaten

87%

van de studenten kon de informatie die ze via de openzoekfunctie vonden, goed begrijpen. (bron: Consortium-pilot-results)

74%

van de studenten kon snel met de openzoekfunctie de juiste informatie te vinden. (bron: Consortium-pilot-results)

Betrouwbare internetinformatie voor het (v)mbo

Aan de slag met een concreet onderwerp? Studenten vinden met Digi-info suggesties van aanvullende betrouwbare internetartikelen en –video's in het materiaal. Zo kunnen ze hun kennis verbreden over specifieke onderwerpen, aansluitend op hun leesniveau en belevingswereld. Daarnaast kunnen de studenten zelf in de collectie internetbronnen zoeken. Zo oefenen ze met het formuleren van een goede zoekterm binnen een veilige omgeving.

Zorg en Welzijn & Techniek

De collecties internetbronnen zijn op maat gecureerd voor de opleidingen Verzorgende IG, MBO Verpleegkunde, Dienstverlening, Service Medewerker, Maatschappelijke Zorg, Bouw Infra en Smart Technology. De andere opleidingen volgen spoedig.

Book a demo

Contactgegevens

Andere informatie