Learning solutions, both print and digital

Motivating and developing learners

Uitgeverij Schoolsupport geeft basisschoolleerlingen toegang tot informatieve e-books via DC online. Op DC online krijgen leerlingen ook de mogelijkheid om op internet te zoeken naar relevante en educatieve online informatie via de API van Wizenoze.
Organisatie
Schoolsupport
Locatie
Nederland
Wie zijn de gebruikers?
Basisscholen in Nederland
Hoe het werkt
Via DC Online heeft Schoolsupport Web for Classrooms geïntegreerd in hun online portal.

Uitgeverij Schoolsupport biedt allerlei verschillende leeroplossingen aan, zowel in print als digitaal, met als doel leerlingen te motiveren om nieuwe dingen te leren en vaardigheden, zoals zelfverzekerd lezen, te ontwikkelen. Wizenoze helpt deze doelen te realiseren en maakt het mogelijk om daarbij het internet op een verantwoorde manier als leermiddel in te zetten.

Wanneer leerlingen zelf naar informatie gaan zoeken via Google, hebben ze geen idee welke informatie geschikt is voor hun leeftijd en leesniveau en welke websites betrouwbaar zijn. Ook raken ze snel afgeleid op het internet. Wizenoze’s Web for Classrooms geeft wel relevante resultaten voor leren en biedt een perfecte oplossing voor de leerlingen.

De uitdaging

Een belangrijk taak van Uitgeverij Schoolsupport is om leerkrachten te ondersteunen bij het voorbereiden van hun lessen, terwijl de lessen afgestemd moeten worden op de verschillende leer- en leesniveaus van de leerlingen binnen dezelfde klas. Daarnaast willen ze graag leerlingen ondersteunen in hun online zoektocht naar betrouwbare informatie. Schoolsupport krijgt veel feedback van leerkrachten dat leerlingen een kritische houding tegenover de inhoud van websites missen, waardoor ze veel tijd kwijt zijn aan het vinden van goede en relevante websites en snel worden afgeleid.

De oplossing van Wizenoze

Als antwoord op de bovenstaande uitdaging heeft Schoolsupport de API van Wizenoze, Web for Classrooms, geïntegreerd in hun leerplatform. Web for Classrooms maakt gebruik van de leesbaarheidsindex van Wizenoze om leerkrachten te ondersteunen. De leesbaarheidsindex geeft het leesniveau van online resultaten aan en helpt de docent bij het vinden van de relevante informatie voor een specifieke onderwerp op het juiste lees- en leerniveau van de leerling. Leerkrachten zijn nu veel minder tijd kwijt aan hun voorbereiding. Als leerlingen de website van DC Online gebruiken, kunnen ze direct zoeken naar informatie in Web for Classrooms. Leerlingen verspillen minder tijd aan websites waar ze niets mee kunnen en worden minder snel afgeleid door irrelevante informatie. Ze krijgen via Web for Classrooms gerichte informatie op hun eigen leesniveau waardoor het schoolwerk leuker en beter wordt en leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in hun eigen leesvaardigheid.

Book a demo

Contactgegevens

Andere informatie