Voor educatieve platformen en uitgeverijen

Digibib

Met Web for Classrooms van Wizenoze kunnen (V)MBO studenten van Consortium makkelijker en beter informatie vinden die past bij hun vakgebied en is afgestemd op hun behoefte en leesniveau.
Organisatie
Consortium Beroepsonderwijs
Locatie
Nederland
Wie gebruikt het?
(V)MBO
Hoe werkt het?
Web for Classrooms is opgenomen in Digibib, het online platform voor lesmateriaal. Studenten kunnen nu betrouwbare, actuele en relevante informatie binnen hun vakgebied vinden.

Meer dan 140 ROC’s, (V)MBO’s en vele branche-opleiders zijn aangesloten bij het kennisnetwerk “Consortium”. Voor het VMBO en MBO ontwikkelt Consortium, op aangeven van kenns- en opleidingsexperts, krachtige en duurzame opleidings- en examenmethodieken. Het Consortium heeft een manier gevonden om snel en doeltreffend het lesmateriaal te vernieuwen in de steeds sneller veranderende wereld van het bedroepsonderwijs. Voorbeelden van hun online leeromgevingen zijn Digibib en Itsdigibib. 

"De meerwaarde voor mij als docent is dat ik weet dat leerlingen betrouwbare informatie hebben gebruiken voor verslagen. En dat ik zeker ben dat de informatie die ze hebben opgezocht ook klopt."
Michel Wouters
Docent MBO Consortium

Wat is de uitdaging?

Consortium wil dat Internet een steeds belangrijkere en vernieuwende rol speelt binnen het beroepsonderwijs. Niet alleen kan dan veel gemakkelijker een brug worden geslagen tussen de opleidingen en de beroepspraktijk, maar is de informatievoorziening via internet veel uitgebreider, completer en actueler dan lesmateriaal uit boeken en readers. Informatie via internet is veelal direct afkomstig uit de beroepspraktijk, waarmee het onderwijs nog beter kan aansluiten bij wat er op de werkvloer gebeurt. Daarbij blijkt de helft van de MBO-studenten hun gekochte schoolboeken vrijwel niet te gebruiken. Toch werd geworsteld met het introduceren van Google als standaard in het online lesmateriaal, aangezien dit voor veel afleiding zorgt, de informatie onoverzichtelijk is en studenten niet in staat zijn de betrouwbaarheid van de informatie te beoordelen. Studenten weten ook niet hoe ze goede en relevante informatie aan hun leerdoelen moeten koppelen.

De oplossing van Wizenoze

Als antwoord op bovenstaande uitdaging is in 2018 begonnen met een pilot om Web for Classrooms aan te bieden aan (V)MBO studenten in Zorg, Welzijn en Techniek. Samen met Consortium en met docenten heeft Wizenoze speciale collecties van betrouwbare websites samengesteld, specifiek voor deze vakgebieden. Op die manier kunnen studenten nu heel makkelijk betrouwbare informatie vinden die actueel en relevant is en past bij hun vakgebied. Na succesvolle afronding van de pilot is Web for Classrooms nu als SDK geïntegreerd in Digibib, het platform van Consortium voor online lesmateriaal. Als studenten in Digibib zitten, kunnen ze direct naar informatie zoeken in Web for Classrooms.

Resultaten

87%

kon de informatie die ze via Web for Classrooms vonden, goed begrijpen. (bron: Consortium-pilot-results)

74%

van de studenten kon snel met Web for Classrooms de juiste informatie te vinden. (bron: Consortium-pilot-results)

Wizenoze verbetert leerpresaties

Ervaringen

"Mijn leerlingen behalen betere resultaten bij hun opdrachten met behulp van Web for Classrooms. Mijn studenten zijn ook meer gemotiveerd om research te doen omdat ze sneller en makkelijker goede info vinden."
Docent
MBO Consortium
"De meerwaarde voor mij als docent is dat ik weet dat leerlingen betrouwbare informatie hebben gebruikt voor verslagen. En dat ik zeker ben dat de informatie die ze hebben opgezocht ook klopt."
Docent
MBO Consortium

Book a demo

Contactgegevens

Andere informatie