Educational technology for BTEC students

Pearson-BTEC

Wizenoze technologie vormt de basis voor Web for BTEC. MBO-leerlingen in de UK kunnen nu snel en gemakkelijk de meest relevante en actuele online informatie vinden die precies past bij hun leerdoel en -niveau, waardoor leerresultaten verbeteren.
Organisatie
Pearson
Locatie
UK
Wie zijn de gebruikers?
MBO Studenten
Hoe het werkt
Wizenoze technologie is de motor voor Web for BTEC en geïntegreerd in de Pearsons Learning Hub.

Pearson is een van de grootste en toonaangevende educatieve organisaties van de wereld. In de UK is Pearson de belangrijkste aanbieder van academische- en beroepskwalificaties en de daarbij behorende leergangen. Voorbeelden zijn BTEC (Business & Technology Education Council) en Edxcel, dat middelbaar-, MBO- en HBO-onderwijs beslaat. Pearson biedt een mix van inhoud, curricula, beoordeling en training, met het doel om de impact op leerresultaten te meten en te vergroten.

"Wanneer ik mijn leerling een onderzoeksopdracht geef, is Web for BTEC de beste plek om te zoeken, vergeleken met Google. Het is niet voldoende als docenten websites doorgeven, leerlingen moeten het zelf doen om hun leerervaring te verbeteren."
BTEC docent

De uitdaging

Een van de speerpunten in het beleid van Pearson is om ervoor te zorgen dat het lesmateriaal actueler en beter aansluit bij de leerfase en het leerniveau van de leerlingen. De huidige belangrijkste beoordelingsmethode van de BTEC-kwalificaties van Pearson (een van de belangrijkste voor MBO-studenten in de UK) is het cursuswerk, waarbij studenten verplicht onderzoek moeten doen. In opdracht van Pearson voerde Wizenoze een pilot-studie uit. Uit deze pilot bleek dat de meeste studenten online content gebruiken om onderzoek te doen, in plaats van boeken en readers. Echer, docenten ervaren dat leerlingen op niveau 2 en 3 veel ondersteuning nodig hebben bij het vinden van geschikte online-informatie, die ze kunnen begrijpen en die past bij hun onderzoek. Daarbij moeten docenten veel te veel tijd besteden aan het plannen van de lessen met zoeken naar relevante en begrijpelijke educatieve websites. Studenten gaven eveneens aan in hun feedback dat ze veel tijd besteden aan het vinden van online informatie die bruikbaar is voor hun opdrachten. Het wordt nog ingewikkelder omdat ze meerdere bronnen moeten kunnen noemen om zo betere resultaten te behalen

De Wizenoze oplossing

Het product:
Samen met onderwijsexperts heeft Wizenoze voor Pearson een op maat gemaakt product ontwikkeld, dat aansluit bij de cursusinhoud en leerdoelen. De oplossing heet Web voor BTEC. Web for BTEC bevat een samengestelde online verzameling van onderwerpspecifieke webpagina’s, passend bij het leerdoel en lees- en leeftijdniveau.

De impact:
Met Web for BTEC kunnen leerlingen nu snel en gemakkelijk de meest relevante en actuele online informatie vinden die precies past bij hun leeromgeving en -doel. Web for BTEC verbetert de resultaten van het cursuswerk doordat leerlingen nu efficiënter en onafhankelijker onderzoek kunnen doen.

Book a demo

Contactgegevens

Andere informatie