STEM OP ONS VOOR DE COMPUTABLE AWARDS 2020

STEM OP ONS VOOR DE COMPUTABLE AWARDS 2020

Vol trots kunnen we meedelen dat wij zijn genomineerd voor de Computable Awards als onderscheidend onderwijsproject. De jury is onder de indruk van onze oplossing om leerlingen en docenten toegang te geven tot het deel van het internet dat geschikt en relevant is voor het onderwijs. De jury benoemt in het bijzonder dat de vraag voor deze oplossing het grootst is in het beroepsonderwijs. “Daar gaat het om de combinatie van lesniveau en betrouwbaarheid. Naarmate je ouder wordt neemt de rol van het internet in het lespakket toe. Alleen laten de capaciteiten van die studenten het echt niet toe om betrouwbare en leesbare informatie te vinden over hun lesstof.” 


Onze missie om het volle potentieel van het internet wereldwijd in te kunnen zetten in het onderwijs blijkt zeker in deze tijd van online afstandsonderwijs belangrijker dan ooit. Deze erkenning van het belang van onze missie voor het onderwijs in de vorm van een nominatie voor de Computable Awards is geweldig! 

Steun ook onze missie en stem op ons voor de Computable Awards.

728X90-NL-CA-2020

Het juryoordeel

Het internet biedt een schijnbaar eindeloze hoeveelheid informatie. Zoekmachines als Google slagen er prima in om die enorme oceaan aan data te ontsluiten zodat binnen seconden op elke denkbare vraag pagina’s met verwijzingen naar antwoorden beschikbaar zijn. Hoe relevant zijn die antwoorden echter voor de vraagsteller? Zeker in een onderwijssituatie is dit een relevante vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Is het antwoord überhaupt correct, sluit het aan op het niveau van de vraagsteller, is het commercieel of politiek vooringenomen, etc.?

Wizenoze stapt hiertussen en doet wat een individu of een enkele onderwijsinstelling nooit doen kan; Wizenoze bekijkt antwoorden op de voor de hand liggende vragen (eerst automatisch maar ook handmatig) en biedt de leerlingen en leraren daarmee een significante selectie van sites die gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Daarbij wordt het risico van misleiding, verouderde informatie en een mismatch in niveau voorkomen. Daarom is dit volgens de jury van de Computable Awards in de categorie Onderwijsproject een terecht genomineerde.

Lees hier de gehele onderbouwing van de jury: https://www.computable.nl/artikel/informatie/awards-nieuws/7039624/1853296/wizenoze-scoort-met-geschikt-internet-voor-educatie.html

Bekijk hier wie er nog meer genomineerd zijn binnen de categorie Onderwijsproject: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/awards-nieuws/7039244/1853296/computable-nomineert-vijf-onderwijsprojecten.html

 

Meer Nieuws

Book a demo

Contactgegevens

Andere informatie