Web for Teachers in kaart gebracht met steun van provincie Noord-Holland

Web for Teachers in kaart gebracht met steun van provincie Noord-Holland

Met steun van de provincie Noord-Holland heeft Wizenoze de afgelopen periode onderzocht hoe we leerkrachten kunnen ondersteunen bij het zoeken naar aanvullende informatie voor hun lessen. Door de inhoud van bestaande (educatieve) teksten te analyseren kunnen we bijpassende content uit de Web for Classrooms suggereren. Door deze automatische koppeling met bestaand lesmateriaal, wordt het voor leerkrachten mogelijk om snel en eenvoudig lessen te verbreden en verdiepen. Na succesvolle haalbaarheidsstudies lopen inmiddels de eerste pilots waarin deze koppelingen voor leerkrachten centraal staan.


De haalbaarheidsstudie, die we Web for Teachers noemen werd mede mogelijk gemaakt door MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland.

Meer Nieuws

Book a demo

Contactgegevens

Andere informatie